АДАПТАЦИЈА

Полазак у јаслице и вртић је значајна прекретница у животу детета и његове породице, јер се мења цео контекст дотадашњег начина живота.

Дете мења простор у коме борави део дана, особе које се о њему старају, ритам и начин задовољавања основних потреба, а долази у контакт и са већом групом вршњака. Најтеже му пада одвајање од породице и блиских особа, јер има потребу да се осећа сигурно, заштићено, прихваћено и вољено. Промене од детета захтевају да мобилише све своје снаге и ухвати се у коштац са изазовима. Решавајући ту «кризу» дете чини значајне кораке у свом развоју, тако да овај период, када га успешно савлада, представља добитак за њега и подстицај за његов развој.

Период прилагођавања детета на живот у колективу са вршњацима је веома осетљив и развојно веома значајан. Да би дете што безболније, што успешније и што брже прошло кроз њега, потребно је да буде припремљено за ту промену уз максималну подршку породице и њему важних особа. Свако дете на свој начин проживљава ову фазу, јер се деца међусобно разликују као личности, по својим капацитетима, стилу реаговања на промене и породичном миљеу. Разлике се уочавају у врсти, квалитету, интензитету и дужини трајања реакција.

Одавно постоји потреба да се породица и јаслице/вртић ближе повежу у периоду адаптације, пре свега у интересу детета, али и због добитка за родитеље и стручно особље које ради са децом.

Поштовани родитељи,

Уписали сте своје дете у вртић и ако вас муче извесне стрепње и питања у вези са почетком његовог укључивања у колектив вршњака, сасвим сте у праву. Полазак у вртић је осетљив и веома важан период у развоју вашег детета, када му је потребна додатна пажња и љубав. Да бисте могли да му пружите подршку, ви сами, пре свега, треба да будете сигурни у себе, своја осећања и своју одлуку да упишете дете у вртић. Позивамо вас на сарадњу, јер само заједничким настојањима можемо да помогнемо детету да лакше преболи одвајање од породице и прихвати боравак у колективу.

Предлажемо вам:

 • Да свој годишњи одмор планирате тако да неколико слободних дана оставите за септембар или неки други месец када ваше дете креће у јаслице или вртић, како бисте могли да му се тада посветите;
 • Да своје дете не остављате на спавању у јаслицама/вртићу првих дана адаптације;
 • Да се дужина боравка постепено повећава у складу са дететовим потребама и могућностима;
 • Да дођете на први родитељски састанак на коме ћемо се о свему детаљније договорити.

Све ово ће вам помоћи да стекнете поверење у васпитаче и медицинске сестре – васпитаче  и отпочнете сарадњу са њима, упознате њихов начин рада и могућности јаслица и вртића, а биће то прилика да из другог угла упознате своје дете. Тако ћете детету олакшати адаптацију, а себи обезбедити мир и задовољство.

Припрема детета обухвата:

 • Претходно упознавање са вртићем (простор собе, дворишта, играчака …);
 • Упознавање са сестрама и васпитачима у јаслицама и вртићу;
 • Дружење са вршњацима у парку или на игралишту;
 • Разговоре са родитељем о јаслицама/вртићу;
 • Усклађивање ритма активности у породици и јаслицама/вртићу;
 • Подршку родитеља кроз смирен однос, разумевање, заједничке игре и разговор.

Улога  васпитача и медицинских сестара – васпитача је:

 • Прихватање родитеља као партнера у периоду адаптације;
 • Развијање осетљивости за различите индивидуалне потребе деце и породице;
 • Флексибилност у креирању нових модела рада;
 • Развијање способности комуникације са децом и одраслима уз дељење пажње и одређивање приоритета;
 • Прављење плана адаптације у сарадњи са родитељима.

Заједно смо права подршка детету

У том осетљивом периоду живота, породици је потребна и драгоцена подршка предшколске установе. Родитељи своје «највеће благо» поверавају установи и непознатим особама, професионалцима. Добар део дана ће бити одвојени од свог детета док су на послу или имају неке друге обавезе.

Најважније им је да њихово дете буде на сигурном, добро збринуто и са особама од поверења. При том их заокупљају извесне дилеме и питања у вези са новонасталом ситуацијом, посебно виђење сопствене улоге у новим условима. Предшколска установа, сестре у јаслицама и васпитачи, у томе могу да им помогну кроз разговоре, искуствене групе, материјале и сл. У комуникацији са стручним тимом установе родитељи могу да освесте своје страхове у вези са промењеном ситуацијом, да упознају различите могућности утицања и подршке дечјем развоју, али и да се сретну и размене искуства са другим родитељима који имају сличне проблеме и недоумице.

Радећи на сопственом развоју, родитељи постају сигурнији у себе и своју улогу родитеља, па са лакоћом преузимају део одговорности за одрастање свог детета у вртићу, постајући  конструктивнији и креативнији партнери сестрама и васпитачима у групи.

Да је дете адатирано на вртић, кажемо када дете радо одлази у јасле или вртић, када је спонтано, слободно се игра.

Да би дете што лакше прошло кроз овај период потребно је да заједно делују родитељи и васпитачи. Потребна је добра међусобна комуникација обе стране. Родитељи треба да послушају савете васпитача, а васпитачи да уваже информације о детету и његове навике које доноси од куће. Заједно треба да развију код детета позитиван став и позитивне емоције према јаслама или вртићу.