RELAX KIDS

Relax kids је британски дечији програм који има за циљ да деци омогући приступ различитим, једноставним и делотворним техникама опуштања, свесне пажње, као и техникама за контролу стреса, које уче и усвајају на забаван и креативан начин.
Relax kids подразумева структуру од седам корака кроз које деца уче да се смире, фокусирају и опусте.
Радионице укључују плес и покрет, вежбе глуме и релаксације, истезање, узајамну масажу, дисање, афирмативне исказе, свесну пажњу и визуализације.

Програм повољно утиче за тело, психолошко стање, емоције и понашање.
На тело тако што развија свест о телу, повећава флексибилност, смањује физичку напетост, подстиче лучење ендорфина, повећава енергију, повољно делује на опуштање мишића, промовише здрав живот, има умирујуће дејство на нервни систем, побољшава координацију покрета и равнотежу, утиче на бољи сан, побољшава циркулацију и подиже ниво енергије и утиче на бољи имунитет.
На психолошко стање тако што умирује и утиче на бистар ум, повећава концентрацију, утиче на позитивно размишљање, смањује ниво стреса и психичке тензије, побољшава памћење и способност слушања.
На емоције и понашање јер развија самопоштовање, самопоуздање, утиче на боље емотивно сазревање и писменост, развија машту, креативност, и утиче на боље самоизражавање, деци указује на могућности како да изађу на крај са ситуацијама када су под стресом или узнемирени.

ШКОЛИЦА ЕНГЛЕСКОГ

Најмање половина светске популације говори више од једног језика, а енглески језик, према статистичким подацима, учи и користи 25% исте популације. Због тога је учење енглеског језика много више од потребе. Имајући у виду да су деца као сунђери и да веома спонтано, ситуационо и контекстуално усвајају, то је предност коју користимо приликом учења енглеског језика. Управо из ових разлога, деца у ранијим узрастима лакше овладавају категоријма као што су изговор и граматика. Усвајају га са готово једнаком лакоћом као и свој матерњи језик управо кроз звук и игру, а без свести да они заправо уче.
Часови се одржавају по програму MACMILLAN Education који омогућује деци да савладају основе енглесног језика: поздраве, боје, бројеве, називе чланова породица, предмета који их окружују, животоња, предлоге, дане, месеце у години, основе комуникације, итд. а што ће им дати добру основу за каснију надоградњу.

ШКОЛИЦА ФОЛКЛОРА

Циљ фолклорних игара је да се деци на забаван начин представи наша традиција, да се упознају са тим како се она преноси са колена на колено и какве им све могућности пружа. Уз посебне методе које се спроводе на часу и занимљив процес рада, деца ће научити прве кораке из фолклора, сналажење у тимском раду, савладаће моторику и координацију покрета, а све то кроз дружење, игру и песму.
Програм се одвија тако што се почиње са основним играма као што су Ја посејах лубенице, Хај поведи весело, Моравац, Мангупско коло, Играле се делије, итд. Када се програм савлада, све игре прерастају у кореографије које ће се спроводити на јавним часовима и приредбама уз пратњу хармонике и лепо одевену децу у народној ношњи.
Часови се реализују у сарадњи са школом фолклора Terra Balkanika.

ШКОЛИЦА ПЛЕСА

Бављење плесом у најранијем узрасту даје велики допринос за комплетан правилан биопсихосоцијални развој деце. До седме године живота значај је утолико већи, јер психолози сматрају да се до седме године оформи чак 90 процената синапси у мозгу. Благодати континуираног бављења плесом су вишеструки. Са аспекта физичког развоја деце подразумевамо: правилно држање и мишићну поставку тела, спречавање свих кичмених деформитета, развој кардиоваскуларног и респираторног система, развој моторике, способност памћења, координације, концентрације. А са аспекта психичког развоја то су учење фер-плеју, поштовању другара као својих саиграча, социјализацији, радним навикама, уредности, дисциплини и самодисциплини. Не смемо да заборавимо ни да магија наступања пред публиком јача самопоуздање и ослобађа страх од јавног наступа. Уз богати музични асортиман и разлиличите стилове, деца у ПУ „Искра“ имају могућност да науче прве плесне кораке.

ШКОЛИЦА РИТМА И МУЗИКЕ

Музика чини дете племенитим, јача његово самопоштовање, сигурност и веру у себе. Музика обогаћује дечије доживљаје, доприноси осећају за ритам, развија осећај за лепо и вредно. Она нас испуњава, подстиче развој маште и пажње. Детету треба понудити богат звучни садржај који ће бити у складу са његовим узрастом. У „Искри“ часови музичког подразумевају развој интересовања и љубави према музици, усвајање великог броја песама, развијање вештина кроз песму и игру, развијање осећаја за ритам и способност активног слушања музичког садржаја. Часови музичког се реализују у сарадњи са професором музичке културе.

ШКОЛИЦА СПОРТА

Предшколска установа Искра у оквиру свог програма нуди програм школице спорта, који се базира на развоју физичких и моторичких способности код деце узраста од 3-6 година. Садржаји рада у школици спорта су прилагођени развојним карактеристикама деце предшколског узраста, и обухватају: елементарне игре, игре са лоптом и гимнастичке елементе. Часови су базирани на развијању и побољшавању координације, брзине, спретности, прецизности покрета као и правилном физичком развоју детета. Заступљење су и вежбе корективне гимнастике које обухватају: вежбе за развој снаге, издржљивости као и за повећање нивоа еластичности мишића, уз помоћ који се утиче на правилно држање тела. Главни циљ целог програма јесте да се код деце формира позитиван однос према вежбању, а уједно да се са базичним основама које се раде на часовима припреме за даље усмеравање на одређену спортску грану. Часове води проф. физичког васпитања и одржавају се два пута недељно у трајању од по 45 минута.