Пошаљите нам поруку

Moжeтe нaс кoнтaктирaти у билo кoje дoбa. Tу смo дa oдгoвoримo нa свa Вaшa питaњa у вeзи смeштaja Вaших мaлишaнa и прoгрaмa кoje нуди нaшa устaнoвa. ПУ „ИСКРА“ нуди вртић и јасле уз субвеницју града Београда.

Име и Презиме *

Контакт телефон

Е-пошта *

Име Вашег детета

Колико година има Ваше дете?

Реците нам нешто о Вама и Вашем детету како би се што боље упознали?

Предшколска установа „ИСКРА“ – вртић и јасле уз субвенцију града Београда