ВРТИЋ И ЈАСЛЕ УЗ СУБВЕНЦИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

ЗАВИРИТЕ У НАШ ВРТИЋ

У лепом амбијенту, окружен зеленилом и травнатим двориштем, налази се пријатан простор вртића “Искра”, прилагођен боравку Ваше деце.

Нa фoтoгрaфиjaмa испoд пoглeдajтe кaкo сe Вaшa дeцa зaбaвљajу кoд нaс.

Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда
Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда
Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда
Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда
Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда
Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда
Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда
Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда
Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда
Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда
Предшколска установа "ИСКРА" - Вртић и јасле уз субвенцију града Београда

Упишите Ваше дете у ПУ “ИСКРА” уз субвенцију града Београда!

КОНТАКТ