ВРТИЋ И ЈАСЛЕ УЗ СУБВЕНЦИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

ЗАВИРИТЕ У НАШ ВРТИЋ

У лепом амбијенту, окружен зеленилом и травнатим двориштем, налази се пријатан простор вртића „Искра“, прилагођен боравку Ваше деце.

Нa фoтoгрaфиjaмa испoд пoглeдajтe кaкo сe Вaшa дeцa зaбaвљajу кoд нaс.

Предшколска установа
Предшколска установа
Предшколска установа
Предшколска установа
Предшколска установа
Предшколска установа
Предшколска установа
Предшколска установа
Предшколска установа
Предшколска установа
Предшколска установа
Предшколска установа

Упишите Ваше дете у ПУ „ИСКРА“ уз субвенцију града Београда!

КОНТАКТ